Od 1 marca do 4 trwały w naszej parafii rekolekcje wielkopostne, które poprowadził ks. Waldemar Musioł Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego kurii opolskiej.  Podczas nauk na nowo zadawaliśmy sobie pytania. Jaka jest nasza wiara?Po co wierzyć? Był to czas owocny dla uczestniczących i niech jego owoce będą widoczne w naszym życiu.