Bractwo św. Józefa, erygowane przez biskupa opolskiego Andrzeja Czaję 1 maja 2012r., jest wspólnotą modlitewno-apostolską mężczyzn (duchownych i świeckich), którą łączy troska zarówno o własną formację, jak i o zbawienie środowiska życia (rodzina, parafia, ojczyzna).
Siedzibą Bractwa św. Józefa jest Jemielnica, w nawiązaniu do historycznej siedziby bractwa, które zostało tam powołane przez Cystersów w XVII wieku i istniało do lat 60. XX wieku, a obszarem jego działalności jest teren diecezji opolskiej.
Bractwo św. Józefa zaprasza do swoich szeregów mężczyzn, tak duchownych jak świeckich, którzy ukończyli 18. rok życia i pragną:

    - uświęcać siebie przez naśladowanie św. Józefa i wzywanie w modlitwie jego wstawiennictwa;

    - wspierać modlitwą rodziny, zwłaszcza zagrożone rozbiciem, oraz osoby chore i umierające;

    - doświadczyć braterskiej wspólnoty, która modli się za siebie i nawzajem wspiera, spotyka na modlitwie i Eucharystii oraz wspólnie pielgrzymuje;

    - dążyć – przez stałą formację – do dojrzałego realizowania powołania męża i ojca rodziny, a w przypadkach duchownych – pasterza i przewodnika wspólnoty wiernych;

    - odważnie dawać świadectwo swojej wiary przed światem poprzez zaangażowanie w parafii, w środowisku rodzinnym, zawodowym i w lokalnych społecznościach.

     

Swoją kandydaturę do Bractwa można zgłosić poprzez złożenie wypełnionej „Deklaracji Kandydata”, która dostępna jest na stronie internetowej www.bractwoswietegojozefa.pl w zakładce „O Bractwie” lub w kancelarii parafialnej. Deklarację, potwierdzoną podpisem Księdza Proboszcza, należy przesłać na adres Bractwa.
Uroczyste przyjęcie do Bractwa i wręczenie legitymacji członkowskiej odbywa się raz w roku, podczas dorocznej pielgrzymki do Jemielnicy.

 

Członkowie:
1. Damian Pośpiech
Przyjęty do bractwa 21.10.2012r.
2. Arnold Przybyła
3. Paweł Pośpiech
Przyjęci do bractwa 01.05.2013r.
4. Adrian Pośpiech
5. Rajmund Kandziora
Przyjęci do bractwa 01.05.2018r.

 

 

Wierzymy w Boga, który nam objawił, że jest Emmanuelem – Bogiem z nami. Niestety najczęściej to nam nie wystarcza. Nie umiemy z bliskości Pana się radować, obecnością Pana żyć. Papież Benedykt XVI tak do nas mówi: „Ileż razy pragnęlibyśmy, aby Bóg wyraźniej objawił swoją potęgę. Aby uderzył z mocą, pokonał zło i stworzył lepszy świat […] cierpimy z powodu cierpliwości Boga. A jednak wszyscy potrzebujemy Jego cierpliwości. […] Cierpliwość Boga odkupia świat, a niecierpliwość go niszczy” (Homilia w dniu inauguracji pontyfikatu). Bądźmy przeto bardziej wrażliwi na bliskość Pana i Jego miłość; w tym Jego Moc i Potęga.

Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy niech Was stale wspiera i od zła zachowuje.
W chwilach utrapień, bólu, choroby i cierpienia, gdy ciężko z powodu zranień doznanych od bliźnich i domowników, niech Ukrzyżowany Pan Chwały darzy Was obficie swoją łaską i pozwala Wam doświadczać swej obecności i dobroci.
Boży Duch niech Was prowadzi i uświęca, napełnia serca Wasze swoim światłem, mocą i miłością.

Modlitwa
Panie Jezu, daj łaskę wiernego trwania przy Tobie, doświadczenia Twej bliskości i miłości, daj zdrowie duszy i ciała i spraw mocą swego Ducha, abym żył(a) coraz bardziej Twoim życiem, a przez to nade wszystko dla Ciebie.
Św. Józefie opiekuj się mną jak Jezusem, bądź mi natchnieniem i wzorem w okazywaniu posłuszeństwa Jego Ewangelii, upraszaj łaskę zaufania Mu i trwania przy Nim do końca. Amen.