Parafialny Zespół Caritas powstał w 2007 roku. Został założony przez ks. Arnolda Nowaka.

Do zespołu zapisali się:
Irena Horoszkiewicz, Beata Szynol, Sylwia Klose, Patrycja Klose, Natalia Gruner, Jolanta Niesłoń, Małgorzata Perz, Patryk Niesłoń.

Po trzech latach zmienił się proboszcz. Ks. Arnolda, zastąpił ks. Damian Cebulla, z którym współpracowałyśmy w piątkę.

Z Caritasu odeszli:
Małgorzata Perz, Patrycja Klose, Patryk Niesłoń.


Z ks. Damianem organizowałyśmy:
Dzień Chorego, Dzień Babci i Dzadka, Mikołaja dla dzieci, Wigilię świąteczną i łamanie opłatkiem, Śniadanie Wielkanocne, Festyn Parafialny.

Po sześciu latach nastąpiła kolejna zmiana proboszcza. Ks. Damiana zastąpił ks. Grzegorz Sonnek, z którym będziemy kontynuować nasze prace.