1. Damian Grüner

2. Arnold Przybyła

3. Damian Pośpiech