7 maja 2017 w naszej parafii gościliśmy dwóch kleryków z WMSD w Opolu. Przyjechali do nas w ramach niedzieli powołań, aby opowiedzieć o swoim powołaniu i seminarium. Pośród nas był obecny  kleryk Zbigniew z III roku i kleryk Marcin z I roku.

Dnia 25.04.2017 w naszej parafii, jak wielu w diecezji odbyła się procesja ku czci św. Marka. Św. Marek Ewangelista jest czczony jako patron rolników, dlatego w Jego święto przeżywane są procesje o urodzaje.

W naszej parafii w dniach od 23 do 26 marca 2017 r. przeżywaliśmy Rekolekcje Wielkopostne pod hasłem "Idźcie i głoście". Jest to hasło tegorocznego roku duszpasterskiego. Rekolekcje wygłosił ks. Konrad Glombik, profesor WT UO.

Dziś w naszej parafii gościliśmy Siostry ze Zgromadzenia Misyjnego Służebnic Ducha Św. Siostry przyjechały z Opola na zaproszenie ks. proboszcza i podczas dzisiejszej niedzieli misyjnej 'Ad Gentes", dzieliły się z nami swoimi doświadczeniami misyjnymi. W trakcie liturgii czytały Słowo Boże, podawały wezwania Modlitwy Wiernych, opowiadały o pracy misjonarzy i misjonarek.